Verkeersveiligheid in Affligem

23 Oktober 2023

Verkeersveiligheid in Affligem

In de periode september 2022 - augustus 2023 vonden er 4 snelheids-controles plaats in Affligem. Dat zijn er 3 meer dan het jaar ervoor.  Deze hallucinante cijfers  zette Groen Affligem ertoe aan om de verkeerscontroles jaarlijks te monitoren. 

“We volgen daarbij het schooljaar. We hoopten aan de start van elk schooljaar toch wat intensievere controles te zien ter hoogte van de verschillende lagere scholen die Affligem rijk is”, vertelt Jo Lamberts (gemeenteraadslid voor Groen Affligem). “Waar ik vorig jaar nog een gedetailleerd overzicht kreeg van met locatie, duur van de controle en maximaal gemeten snelheden, was dit deze keer beperkt tot (een zeer kort) lijstje met data, gecontroleerde voertuigen en aantal overtreders. Het is duidelijk dat het huidige bestuur niet veel info kwijt wil over de snelheidscontroles. Waarschijnlijk terecht als je het resultaat kent: de cijfers blijven bar slecht”.

De 4 verkeerscontroles vonden plaats op 23 december 2022, 18 januari 2023, 15 februari 2023 en 10 mei 2023. Van de 1556 gecontroleerde voertuigen reden er 328 te snel, wat betekent dat ruim 20% of 1/5  automobilisten zich niet aan de opgegeven snelheidsbeperking houden.

Als een reactie op de cijfers van vorig jaar, verwees het gemeentebestuur naar het personeelstekort binnen de verkeerspolitie. En dat is volgens Jo Lamberts van Groen Affligem opvallend. “Ze schuiven  de verantwoordelijkheid zo naar de korpschef. Elke burgemeester is toch verantwoordelijk voor de veiligheid op het grondgebied van zijn of haar  gemeente. Het lijkt wel of onze burgemeester zijn verantwoordelijkheid ontloopt.”

“Vanuit Groen blijven we het belang van controles met het oog op verkeersveiligheid benadrukken. Maar nogmaals moeten we vaststellen dat verkeersveiligheid geen prioriteit blijkt te zijn voor ons lokale bestuur”.