Affligems waterbeleid is een druppel in de oceaan

16 Januari 2024

Affligems waterbeleid is een druppel in de oceaan

In de nasleep van de recente wateroverlast in Teralfene benadrukt Groen Affligem de dringende noodzaak voor een doortastender waterbeleid in de gemeente. In een tijd waarin de Bellebeek en het Denderbekken voor structurele uitdagingen zorgen, roept Groen Affligem het lokale bestuur op om niet enkel te wijzen naar externe factoren, maar de hand in eigen boezem te steken en zelf proactief bij te dragen aan oplossingen.

Tijdens de eerste week van januari kreeg Affligem, en dan vooral Teralfene, te kampen met serieuze wateroverlast. Groen Affligem prijst de recente inspanningen van de gemeentewerkers die de getroffen bewoners met man en macht geholpen hebben. De partij wijst tegelijkertijd echter op een gebrek aan daadkracht bij het gemeentebestuur. “De burgemeester wijst graag met de vinger naar anderen, maar is zelf afwezig op belangrijke overlegmomenten en gaat moeilijke beslissingen uit de weg”, aldus gemeenteraadslid Jo Lamberts (Groen). 

De wateroverlast in Affligem vloeit voort uit het Denderbekken. Meerdere gemeenten en provincies zijn hiervoor verantwoordelijk en werken daarom samen in verschillende overlegplatformen. Helaas blinkt Affligem vooral uit in afwezigheid. Onze burgemeester vindt naar verluidt dat tijdens die vergaderingen te veel gepalaverd wordt zonder dat het ergens toe leidt. Jo Lamberts: “Ik zie een patroon. Ook in de vervoerregio Vlaamse Rand sturen we vaak onze kat. Daardoor ontstaan achteraf vaak problemen met de buslijnen, net zoals met het water!”

Voor Groen Affligem is één ding duidelijk, de combinatie van structurele problemen en een veranderend klimaat, zijn het recept voor nog meer waterellende in de toekomst. We roepen het lokale bestuur in Affligem dan ook op om: 

  • onmiddellijk te stoppen met het afleveren van omgevingsvergunningen in overstromingsgebied. 
  • werk te maken van een bijzonder nood- en interventieplan voor watersnood in Affligem, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde simulaties. Op die manier wordt het managen van crisissituaties – zoals we die nu hebben gekend – een stuk efficiënter. Een evaluatie van de aanpak de voorbije weken vormt hiervoor een goede basis.
  • zo snel mogelijk actief deel te nemen aan het riviercontract Bellebeek en zo structurele maatregelen te nemen die de impact kunnen beperken. 
  • maximale medewerking te verlenen aan de laatste fase van het beleidsplan Ruimte voor Water Dendervallei. Affligem is één van de twee gemeenten die nog geen positief advies gaf voor het voorkeurstraject.

Groen Affligem is ervan overtuigd dat deze kwesties in de gemeenteraad moeten worden besproken. Het delen van deze bezorgdheden met onze inwoners is een stap die de partij neemt vanwege het gebrek aan bevredigende antwoorden tijdens de gemeenteraad van 9 januari. Zo beweert het lokale bestuur niet te kunnen stoppen met het afleveren van omgevingsvergunningen. Daarnaast ziet het geen noodzaak om proactief een nood- en interventieplan op te stellen of zelfs maar een simulatie van de mogelijke impact te laten maken. En bovendien lijkt het bestuur inhoudelijk niet op de hoogte van de verschillende projecten rond waterbeheer in onze regio (o.a. het riviercontract Bellebeek, het strategisch plan Ruimte voor Water Dendervallei etc.). Dat baart ons grote zorgen en we zien het als onze plicht om die bezorgdheid te delen met onze inwoners.

Meer lezen: