Extreem regenweer dwingt Affligem tot actie

04 Januari 2024

De deelgemeente Teralfene (Affligem) is hard getroffen door wateroverlast. De gemeente Affligem heeft te weinig gedaan om de ondergestroomde huizen en straten te voorkomen, zo vindt Groen Affligem. ‘De gemeente is veel engagementen aangegaan en heeft goede intenties getoond, helaas zijn er (nog) geen concrete resultaten’, zo legt Groen gemeenteraadslid Jo Lamberts uit.

In de afgelopen vijf jaar heeft het gemeentebestuur van Affligem steeds op twee benen gehinkt. Aan de ene kant neemt het goede initiatieven zoals de ondertekening van het burgemeestersconvenant en het lokaal energie en klimaatpact. Tegelijkertijd blijft het gemeentebestuur omgevingsvergunningen afleveren voor het bouwen van nieuwe woningen in gebieden met een middelgroot risico op overstromingen. ‘Het gevolg is dat heel wat burgers het nieuwe jaar starten met de voeten in het water, zo constateert Jo Lamberts van Groen Affligem.

Groen Affligem heeft in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor maatregelen die de gemeente klimaatrobuust maken. Jo Lamberts van Groen Affligem heeft een heldere oproep: ‘Stop onmiddellijk met het goedkeuren van omgevingsvergunningen voor bouwen en verbouwen in overstromingsgevoelig gebied’. Daarnaast dringt Groen Affligem erop aan om concreet beleid te ontwikkelen ter bescherming van onze inwoners tegen de impact van extreme weersomstandigheden, zonder de verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven.

Groen Affligem vraagt zich ook af of de burgemeester de situatie wel serieus heeft genomen. Jo Lamberts: ‘Een burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van zijn inwoners. Zeker wanneer de nood hoog is, hoort hij aan het roer te staan en niet enkel in gedachte aanwezig te zijn.’

Uiteraard vindt Groen Affligem dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij het huidige bestuur ligt. Het bouwen in overstromingsgebied gaat verder terug dan de afgelopen vijf jaar van dit bestuur. Klimaatverandering kan ook een rol spelen, waardoor dit soort extreme weersomstandigheden misschien vaker zullen voorkomen.