Masterplan Teralfene baart muis

29 Januari 2024

Masterplan Teralfene baart muis

Teralfene verdient veel beter dan het Masterplan dat nu is goedgekeurd. ‘In 2020 lanceerde de gemeente het plan om een nieuwe gemeenschapszaal en school te realiseren. Nu blijkt dat daar weinig van terechtkomt’, constateert Jo Lamberts, gemeenteraadslid voor Groen Affligem.

Tijdens de laatste gemeenteraad (januari ‘24) is de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen het GO-onderwijs en de gemeente Affligem. Jo Lamberts: ‘De gemeente geeft een aantal percelen in erfpacht aan de school, waardoor het mogelijk is om een nieuwe school te bouwen. Van de plannen om gemeenschapsvoorzieningen te bouwen blijft helaas niets meer over.’

Teralfene is geen prioriteit

Het is de gemeente zelf die de sprong niet durfde of wou maken om het masterplan te realiseren. Jo Lamberts: ‘Ik begrijp van schepen Herzeel dat het vertrouwen niet voldoende groot was om hiervoor een samenwerking op te zetten met de school. Ik zie ook geen budgetten in de meerjarenplanning om op eigen kracht een modern en duurzaam gebouw op te trekken. Dit is een gemiste kans, investeren in een gemeentelijke infrastructuur in Teralfene is duidelijk geen prioriteit.”

De groene kader duidt de percelen aan die deel uitmaken van de erfpacht.

Bovenop het schrappen van de gemeenschapszaal, is op de plannen te zien dat het oude gemeentehuis van Teralfene deel uitmaakt van de erfpacht. In dat gebouw is het Lokale Opvang Initiatief gehuisvest. ‘De meerderheid heeft vandaag geen alternatieve locatie voor de opvang van vluchtelingen, over het lot van die mensen is er momenteel geen duidelijkheid’, stelt Lamberts.

Warme buurt

Onder het motto: ‘Samen, betrokken en dichtbij’ gelooft Groen Affligem in een sterke buurtgerichte werking. ‘Ontmoeting creëren is cruciaal voor het uitbouwen van een warme buurtwerking, elkaar kennen is de hoeksteen van een zorgzame buurt. Dat vraagt ook een investering in buurthuizen als ontmoetingsplekken’, geeft Martijn Schut, co-voorzitter van Groen Affligem, aan. ‘Voor Groen Affligem is lokaal besturen, samen besturen. De gemeenteraad, die we op 13 oktober 2024 met zijn allen verkiezen, bepaalt hoe onze buurt er in 2030 uitziet.’