Jacht geopend in natuurgebied Koudenbergbeekvallei

29 September 2018

Jacht geopend in natuurgebied Koudenbergbeekvallei

Jo Lamberts: “Door de beslissing een jachtpachtovereenkomst af te sluiten (gemeenteraad van 11/9/18) beloont de gemeente Affligem de wildbeheereenheid, die het gebied ten onrechte inkleurde als jachtterrein. Het afsluiten van deze overeenkomst betekent immers het regulariseren van deze situatie.” Jo Lamberts: “Jagen in een natuurgebied is niet uitzonderlijk. Er wordt vaker een overeenkomst afgesloten met een jagersvereniging om binnen een natuurgebied bepaalde wildbestanden te beheren. Dit kadert dan in een gericht natuurbeheerplan, wordt onderworpen aan strikte voorwaarden en een structurele opvolging. Groen Affligem betreurt dat de gemeenteraad geen inzage kreeg in de eigenlijke overeenkomst. Aangezien er voor het gebied geen natuurbeheerplan bestaat, vrezen wij ook dat het wild in ons natuurgebied vogelvrij zal worden verklaard.” Hil d’Haese: “We maken ons ook zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Het gebied wordt door het bestuur gepromoot als groene zone en ideaal wandelgebied. Met een net vernieuwd wandelpad, moet dit een stukje groen worden waar iedereen zorgeloos kan genieten van de natuur. We vragen ons af op welke manier dit zal gecombineerd worden met jachtactiviteiten. Zal het natuurgebied tijdens de jachtperiode dan worden afgesloten voor het publiek? Of wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de bezoekers die tijdens een jachtpartij toch het gebied betreden?” Jo Lamberts: “Groen Affligem zet in op het behoud en de uitbreiding van onze groene ruimte. Daarbij pleiten we voor een rationele aanpak, waarbij een onderbouwd beheerplan de basis vormt voor de ontwikkeling van onze natuurgebieden. Op die manier kunnen we duurzaam bouwen aan veilige natuur, ook in Affligem”.

Meer info

Om te mogen jagen in een gebied moet aan twee voorwaarden worden voldaan: beschikken over het jachtrecht (dat kan als eigenaar van de grond of door middel van een overeenkomst met die eigenaar) en over een aaneengesloten jachtterrein beschikken van minstens 40 ha.

Het jachtterrein in de omgeving van de Koudenbergbeekvallei, zoals het werd ingekleurd door de wildbeheereenheid, is terug te vinden op deze kaart en kan geraadpleegd worden via https://www.geopunt.be/. Kijk zeker ook eens of jouw eigendom mee is ingekleurd, ben je het daar niet mee eens laat het ons dan zeker weten.

De standpunten van Groen Affligem rond natuur en milieu vind je op onze website www.groenaffligem.be.