Het is 5 over 12, maar blijkbaar niet in Affligem ...

23 Maart 2019

Het is 5 over 12, maar blijkbaar niet in Affligem ...

De klimaatbeweging groeit, internationaal en over de klassieke partijgrenzen heen. Duidelijk, want het is nu al 5 over 12 en de klimaatverandering is intussen een wetenschappelijk bewezen feit. Onze impact drastisch beperken volstaat niet langer. We moeten ons aanpassen aan het veranderend klimaat! Ook lokale besturen spelen een belangrijke rol. Hierbij staat het Burgemeestersconvenant centraal: een Europees project dat door de Vlaamse en provinciale overheden actief wordt ondersteund. In Europa stelden al 6038 steden en gemeenten hun klimaatactieplan op. In Vlaams-Brabant tekenden zelfs 60 van de 65 lokale besturen in op dit Burgemeestersconvenant. Wat betekent dit? Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant verbinden zich ertoe om binnen twee jaar na de bekrachtiging via de ondertekening door de gemeenteraad een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat op te maken. Daarin benoemen ze de voornaamste acties die ze willen uitvoeren. Dit doortastende politieke engagement moet de start zijn van een proces op lange termijn, waarbij de steden en gemeenten om de twee jaar de voortgang van hun acties rapporteren. Met Groen vinden we het hoog tijd dat Affligem zich aansluit bij deze 60 Vlaams-Brabantse besturen. Op de jongste gemeenteraad van 12 maart plaatsten we daarom de ondertekening van het Burgemeestersconvenant op de agenda. Tot onze grote verbazing moest Groen gemeenteraadslid Kathleen Gies zelfs aandringen op een stemming. Resultaat? Voor de huidige coalitie is een stevig klimaatbeleid duidelijk geen prioriteit. Nochtans beloofde Lijst Burgemeester in aanloop naar de verkiezingen duidelijk hiervan wel werk te willen maken. We citeren letterlijk: “Vermindering van de CO2- uitstoot of recyclageacties, elke stap draagt bij aan een groter geheel. De wereld transformeert duurzaam. Het lijkt onbegonnen werk, maar vanuit Affligem kunnen we hier actief aan meewerken. Gezonde lucht, propere waterlopen, gezondheid, economie en mobiliteit; alles is met elkaar verbonden.” Open 2040 wil vooral werken aan een beter klimaat, maar de administratieve last van een tweejaarlijkse rapportage vinden zij overdreven. Sterk voor een partij die voor een open en transparant bestuur pleit! Groen Affligem blijft verder werken aan een stevig lokaal klimaatplan dat de uitdagingen waar ook onze gemeente voor staat, echt aanpakt. Wij willen onze impact op het klimaat beperken en onze gemeente wapenen tegen toenemende hittestress, droogte en wateroverlast, dé effecten van de klimaatverandering die al realiteit zijn! Daarom moeten we nu investeren in hernieuwbare energie, een duurzame mobiliteit en een klimaatrobuust ruimtelijk beleid. Wij blijven alvast onze vraag naar een lokaal klimaatplan herhalen, want ook Affligem heeft nood aan een transparant en eerlijk klimaatbeleid. Wil jij onze vraag kracht bij zetten, teken dan onze petitie voor een lokaal klimaatplan.