Dorp Hekelgem beschermd, maar hoog tijd om de uitdagingen in deelgemeente Teralfene aan te pakken.

27 September 2023

Dorp Hekelgem beschermd, maar hoog tijd om de uitdagingen in deelgemeente Teralfene aan te pakken.

Ondanks de pogingen van het lokale bestuur om de dorpskern van Hekelgem te laten opwaarderen naar een “strategische dorpskern” in het nieuwe beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant, houdt het provinciebestuur vast aan de eerder toegekende typering als “landelijke dorpskern”. En dat hebben we niet alleen te danken aan ons oppositiewerk, maar vooral ook aan het initiatief van verschillende burgers en verenigingen die hier bezwaar tegen aantekenden” aldus Jo Lamberts, gemeenteraadslid voor Groen.

“De kernen Hekelgem (Affligem), Oxdonk (Kappelle-op-den-Bos), Poelk (Roosdaal) en Dormaal (Zoutleeuw) worden in deze kernentypering als 'landelijke dorpskernen’ geselecteerd. Dit betreffen wijzigingen ten opzichte van de kernenselectie zoals opgenomen in het 'ontwerp' voor het provinciaal beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant ten gevolge van de adviezen en bezwaren over deze kernenselectie uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek.” zo staat te lezen in het besluit van de provincie van 19 september 2023.

Nochtans hadden we het als oppositie allemaal verkeerd begrepen en ging het om een naamsverandering zonder enige impact, volgens burgemeester Walter De Donder. Zo luidde zijn repliek tijdens de gemeenteraad van 14 februari dit jaar.

In de landelijke dorpskernen wordt een selectieve verdichting vooropgesteld die het landelijk karakter van deze kernen vrijwaart. De kernen zijn geschikt om de lokale groei op te bundelen, met bijzondere aandacht voor vegrijzing en gezinsverdunning.

Teralfene behoudt de kerntypering als: “strategische dorpskern”. Dat betekent dat Teralfene in de toekomst een strategische rol zal spelen in het opvangen van de dynamiek wonen, bedrijvigheid en voorzieningen. Die keuze is gebaseerd op de aanwezigheid van voorzieningen en bereikbaarheid van openbaar vervoer. Maar tegelijk kreunt Teralfene nu al onder een toenemende woningdruk, verkeersdruk en hoog ruimtebeslag. Wat de nood aan een duurzaam plan om alle uitdagingen aan te pakken nog maar eens benadrukt.

Uittreksel Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant met kerntypering voor Essene, Hekelgemn en Teralfene.

Alle informatie en het volledige plan is terug te vinden op: https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/over