Duurzame mobiliteit

17 September 2018

Duurzame mobiliteit

Een duurzame mobiliteit binnen Affligem voorziet in de behoeften van de huidige generatie, maar houdt tegelijk rekening met de behoeften van de toekomstige generaties. Centraal staat het afremmen van de aangroeiende automobiliteit door de voorwaarden voor alternatief vervoer zoals het openbaar vervoer, de fiets, te voet,… te verbeteren. Zo stelt Groen Affligem de verkeersveiligheid en de leef- en omgevingskwaliteit van alle inwoners veilig. Tegelijk verzekeren we de bereikbaarheid van de dorpskernen en bedrijventerreinen. Om dit te realiseren heeft Affligem nood aan een ambitieus mobiliteitsplan met advies van verkeersexperten en maximale inspraak van bewoners. Op die manier kunnen we de lokale situatie in kaart brengen en een gestructureerde aanpak realiseren voor uitdagingen van nu én later.  

  • We pleiten voor straten op mensenmaat. Onze straten moeten een veilige omgeving zijn voor fietsers en voetgangers. Ze moeten voldoende rustplekken bieden waar mensen even kunnen verpozen, waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en er ruimte is voor ontmoeten.
  • Groen Affligem wil toekomstgericht normen voor de aanleg van nieuwe verkeersinfrastructuur, met aandacht voor alle type fietsen (bakfietsen, fietsen voor mensen met een beperking, elektrische fietsen, …) en toegankelijk voor iedereen. Wat op maat is van kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners.
  • Groen Affligem kiest resoluut de kaart van de trage wegen. De activiteiten hierrond zijn de laatste jaren wat stilgevallen. Wij willen de bestaande trage wegen opnieuw opwaarderen en het netwerk verder uitbouwen. Om dit op een duurzame manier te realiseren, streven we naar een gestructureerde aanpak. Samen met onze inwoners en ons middenveld gaan we op zoek naar belangrijke kansen, knelpunten en oplossingen.
  • We pleiten voor frequent en comfortabel openbaar vervoer, onder ander in het kader van de vervoersregio’s. Als lokaal bestuur zorgen we voor aangepaste en toegankelijke haltes in een aantrekkelijke omgeving.
  • We gaan voor een slim combinatie beleid, waarbij onze dorpskernen genieten van goed bediende haltes én vlotte overstapmogelijkheden. Voor de ‘laatste kilometers’ voorzien we oplossingen op maat: veilige fietsvoorzieningen, autodelen, collectief vervoer op maat.
  • Heel wat jongeren reizen dagelijks met de bus richting school. Zij geven het goede voorbeeld en dat zou beloond mogen worden. Onze buren voorzien een tegemoetkoming voor een Buzzy Pazz Aalst en Asse vergoeden 50%, Liedekerke 20%. Affligem 0%, dat kan beter. Daarnaast verdienen ze zeker een optimale afstemming van het vervoersaanbod.

Onze volledige visie op mobiliteit kan je vinden op onze website www.groenaffligem.be.

Wist je dat Groen Affligem voluit gaat voor een klimaatplan voor Affligem? Lees zeker ons standpunt en zet onze eis kracht bij door onze petitie te tekenen. Zo bepaal jij mee het beleid. www.groenaffligem.be/petitie_klimaatplan.