Gemeenteraad 25 juni 2024

21 Juni 2024

Gemeenteraad 25 juni 2024

Op de volgende gemeenteraad stellen we een aantal vragen aan het lokale bestuur. Deze keer zijn onze vragen sterk gericht op deelgemeente Teralfene, jammer genoeg hebben we daar een grondige reden voor.

T.OP Dender

Op 31 mei 2024 keurde de Vlaamse Regering het Strategisch Plan en bijhorend gebiedsprogramma goed. Het vormt de leidraad voor een hele reeks projecten en processen die de Denderregio de komende jaren verregaand zullen transformeren tot een veilige, toekomstbestendige en aantrekkelijke regio.

Op basis van dit plan is er een vrij grote impact voor deelgemeente Teralfene en meer bepaald delen van de Oude Denderweg, de Tragel en de Coucklaan. De onderstaande afbeelding, origineel terug te vinden op pagina 105 van het strategische plan, geeft duidelijk aan welke zones worden beschermd met het aanleggen van een verhoogde kaaimuur en dijken. Maar toont ook dat ter hoogte van de noordzijde van de Oude Denderweg en de uiteinden van zowel de Tragel als de Coucklaan de bebouwing dient te verdwijnen. Uit mondelinge informatie heb ik vernomen dat de eerste brieven voor het opstarten van een procedure tot onteigening ook al in de bus viel bij deze bewoners.

Onze vragen:

  1. Op welke manier worden deze inwoners door het lokale bestuur ondersteunt?
  2. Welke stappen werden in het verleden ondernomen om deze mensen te informeren?
  3. Werden er in de afgelopen 12 maanden nog aan/verkoop acten verleden in de te onteigenen gebieden?
  4. Werden er in de afgelopen 12 maanden nog vergunning mbt bouwen, uitbreiden en/of renoveren van de getroffen bebouwing goedgekeurd?

Dienstregeling de Lijn, lijn 213

Met ingang van 1 juli 2024 zal lijn 213 niet meer worden verzorgd in het weekend. Concreet betekent dit dat de verbinding naar Aalst en Asse voor inwoners van deelgemeente Teralfene een stuk moeilijker wordt tijdens het weekend.

Onze vragen:

  1. Welk belang werd er gegeven aan deze lijnverbinding binnen het regionaal mobiliteitsplan dat werd opgesteld in de schoot van de vevoerregio Vlaamse Rand?
  2. Is deze aanpassing het gevolg van het waarderen van lijn 213 als lijn met enkel een functionele verbinding (aanbod afgestemd op woon/werk en woon/school verkeer) i.p.v. een lijn met reguliere verbindingen?