Is er ruimte voor windenergie in Affligem?

14 Maart 2023

Is er ruimte voor windenergie in Affligem?

De gemeente Affligem heeft de onrust over twee nieuwe windturbines van 200 meter hoog zelf mogelijk gemaakt. Groen Gemeenteraadslid Jo Lamberts legt uit waarom. “Er is een bijna totaalgebrek aan visie op ruimtelijke ordening en duurzame energie.”

Groen Affligem heeft vooral vragen bij de alternatieve locatie die burgemeester Walter De Donder voorstelt. Jo Lamberts: “De burgemeester verwijst maar al te graag naar het eigen structuurplan waar plaats zou gemaakt worden voor windmolens op de Bellekouter site. In dit plan, dat dateert van 2011, is enkel de intentie terug te vinden om de mogelijkheid voor windmolens in de omgeving van de E40 te onderzoeken. Het lijkt dat het bij een voornemen is gebleven.”

De locatie die het lokale bestuur aanduidt, op de Bellekoutersite, in de buurt van de E40 is ook bekeken. “Daarover werd opnieuw aangegeven dat deze mogelijkheid zou worden onderzocht. Dat stond in het ruimtelijk uitvoeringsplan dat in 2015 is gepubliceerd. Ook met die intentie heeft de gemeente weinig gedaan”, zo concludeert Jo Lamberts van Groen Affligem.

Als Groene partij zijn wij een absolute voorstander van hernieuwbare energie. Maar wel doordacht en in verhouding tot de omgeving. De windmolens van 200 meter hoog zijn voor Groen Affligem dan ook niet de beste keuze. Jo Lamberts “In het eindrapport energiekansen Vlaams-Brabant wordt aangegeven dat in Affligem een mogelijkheid is voor windenergie, maar slechts voor middenschalige windturbines. Voor de duidelijkheid: dat zijn turbines met een masthoogte van 15 tot 60 meter. Ofwel zowat een derde van de grootte van de huidige voorgestelde turbines. Dit gaat gepaard met beperkter vermogen, 0,5 tot 1 MW, maar ook veel beperktere impact op de omgeving.”

“Wat Affligem nodig heeft is een brede studie naar het potentieel van hernieuwbare energie, in zeer ruime zin. Naast windenergie bieden ook zonnekracht, geothermie en zelfs waterkracht wel wat mogelijkheden. Een lokale atlas of energiekansenkaart, naar analogie met de oefening die de provincie Vlaams-Brabant maakte, zou kunnen bijdragen aan een duurzaam en proportioneel energiebeleid.” besluit Jo Lamberts.