Groen Affligem wil meer snelheidscontroles

22 November 2022

Groen Affligem wil meer snelheidscontroles

“Vandaag heeft het lokale bestuur geen plan om hieraan te werken. Laat staan dat ze communiceren met de bevolking hoe ze dit gaan waar maken. Dat is onaanvaardbaar.”

De gemeente Affligem voerde in 2022 nog maar één snelheidscontrole uit op zijn grondgebied, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers. “Dat is ruim onvoldoende om de verkeersveiligheid te waarborgen”, zo laat Jo Lamberts weten, gemeenteraadslid voor Groen Affligem. “Zeker omdat de ongevalscijfers nu al 15 procent hoger zijn dan in 2021.”

Het is Groen Affligem die de cijfers over de snelheidscontroles en ongevallen heeft opgevraagd bij de gemeente. Jo Lamberts: ‘In 2021 werden er 49 snelheidscontroles uitgevoerd op 7 verschillende locaties. Niet meteen indrukwekkend en toch beter dan de éne controle in 2022.’

De cijfers rond verkeersongevallen geven volgens Groen Affligem ook niet meteen een rooskleurig beeld. In 2021 zijn er 13 ongevallen met lichamelijk letsel geregistreerd en dit jaar zijn dat er al 15. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat er sprake is van ‘onderrapportering’, zo blijkt uit eerder onderzoek van het Belgische kenniscentrum voor verkeersveiligheid VIAS.

Groen Affligem stelt op basis van deze feiten een andere aanpak voor. “Ik verwacht juist een verhoogd toezicht in het algemeen en een groter aantal controles in het bijzonder binnen onze gemeente. Dat gebeurt helaas niet in Affligem”. En dat is geen toeval, volgens Jo Lamberts. “Vandaag heeft het lokale bestuur geen plan om hieraan te werken. Laat staan dat ze communiceren met de bevolking hoe ze dit gaan waar maken. Dat is onaanvaardbaar.”

In 2022 is er (tot nu toe) ook geen enkele snelheidscontrole uitgevoerd op de 'hotspots’ van vorig jaar. In 2O21 bleek 43% van de gecontroleerde bestuurders in de Potaardestraat - Teralfene – een boete te hebben gekregen. Op de Bellestraat in Hekelgem is een maximum snelheid van 107 km/uur gemeten (zone 50). In de schoolomgeving op de Ternatsestraat in Essene, zone 30, bedroeg de maximaal gemeten snelheid 65 km/uur.

Groen Affligem vraagt concreet een beleid dat werkt aan:

  • veilige schoolomgevingen voor kinderen;
  • veilige schoolroutes opdat kinderen veilig met de fiets naar school kunnen;
  • veilige dorpskernen waar iedereen veilig kan fietsen en stappen;
  • comfortabele voetpaden;
  • veilige fietspaden of snelheidsbeperkingen wanneer je op de rijbaan moet fietsen in dorpskernen;
  • handhaving op snelheid, gevaarlijk parkeren en negeren van het stoplicht in de buurt van scholen;
  • beperking van overlast door sluipverkeer in woonwijken;
  • betere sturing en controle op zwaar vervoer in woonstraten.