Onze thema's voor Affligem

We geloven in de kracht van participatie. Een deliberatieve democratie, waarbij burgers tot besluiten komen op basis van informatie, overleg en uitwisseling van argumenten.

En daar willen we werk van maken. In de eerste plaats door zelf een participatief traject uit te bouwen.

Eerlijk, transparant en participatief bestuur

Waarom is het lokale niveau zo krachtig? Omdat dat het dichtst bij alle mensen staat! Iedereen voelt zich betrokken, wil meer inspraak, maar doet ook liefst zelf wat. Daarom gebeurt de vernieuwing van onze democratie bij voorkeur op het lokale niveau. Groen Affligem streeft dus een nieuwe bestuurlijke stijl na. Onze kernwaarden zijn eerlijk, transparant en participatief.

Eerlijk Tegen de tendens van de uitholling van de gemeenteraad in wil Groen van deze raad opnieuw het echte hart van de lokale (representatieve) democratie maken. Tegelijk willen we een heldere deontologische code voor lokale mandatarissen om maximale transparantie te scheppen en belangenconflicten tegen te gaan. Degelijk werkende commissies bieden...

Lees Meer ›

Natuur en milieu

Natuur zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is. Ze maakt niet alleen mensen gezonder en creatiever, maar zwengelt de economie en werkgelegenheid aan. Bovendien is ze de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. Haar beschermen is dus letterlijk van levensbelang.

Steeds meer mensen genieten van die natuur in hun (moes)tuin of het park in de buurt. De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt, heeft iedereen broodnodig. Ook mensen en organisaties delen dat besef. De initiatieven van onderuit zijn talrijk. Natuur verbindt mensen...

Lees Meer ›

Mobiliteit

Een duurzame mobiliteit binnen Affligem voorziet in de behoeften van de huidige generatie, maar houdt tegelijk rekening met de behoeften van de toekomstige generaties. Centraal staat het afremmen van de aangroeiende automobiliteit door de voorwaarden voor alternatief vervoer zoals het openbaar vervoer, de fiets, te voet,… te verbeteren.

Zo stelt Groen Affligem de verkeersveiligheid en de leef- en omgevingskwaliteit van alle inwoners veilig. Tegelijk verzekeren we de bereikbaarheid van de dorpskernen en bedrijventerreinen. Om dit te realiseren heeft Affligem nood aan een ambitieus mobiliteitsplan met advies van verkeersexperten en maximale inspraak van bewoners. Op die manier kunnen we...

Lees Meer ›

Wonen

Het lijkt wel of in onze gemeente alle lappen en lapjes grond worden bebouwd.  Waar dit toegelaten is dient bouwen en verbouwen natuurlijk te kunnen, maar Groen Affligem vindt dat onze gemeente actief ademruimte dient te plannen (groenbehoud en -aanleg, kleine parkjes, een speelweide, watertoets...) in al onze deelgemeenten.

Ook het parkeervraagstuk is hier rechtstreeks mee verbonden en verdient een professionele aanpak. Daarom staan wagens liefst niet op voetpaden of de lapjes grind die hiervoor doorgaan. Zo wordt de verkeerssituatie voor de zigzaggende voetgangers al te onveilig!. Bovendien wordt het hoog tijd om werk te maken van laadpalen voor...

Lees Meer ›

Gezonde gemeente

Gezondheidsbeleid is in de eerste plaats een geïntegreerd en preventief beleid. Daarom plaatsen we gezondheid centraal bij elke beslissing die de gemeente neemt. Want preventie is de beste remedie en dat wil zeggen een gezonde omgeving en levenswijze.

Gezonde gemeente Om een geslaagd gezondheidsbeleid te ontwikkelen besteedt Groen Affligem in het bijzonder aandacht aan: het uitwerken van een langetermijnvisie. de samenwerking met verschillende publieke en private partners. burgerparticipatie tijdens de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gezondheidsbeleid. interne en externe communicatie rond (preventieve) gezondheid. het vervullen van een...

Lees Meer ›

Sociaal beleid, ouderen, jongeren en gezinnen

Een sterk lokaal sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid. Die voert een gericht sociaal beleid voor en door iedereen. Ze plant het én voert het uit. Vanuit die dubbele rol laat ze verschillende zorgactoren efficiënt samenwerken. Deze overheid biedt een toegankelijke dienstverlening aan op ieders maat en evolueert mee in een veranderend zorglandschap.

Groen Affligem wenst voldoende budget voor het lokaal sociaal beleid. De integratie van het OCMW en de gemeente zijn voor ons de kans om het lokaal beleid om te vormen in een integraal sociaal beleid. Dat moet onderbouwd zijn. gebaseerd op een grondige analyse van onder meer de zorgnoden, de...

Lees Meer ›

(h)eerlijk divers

'Samen' is het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je maar als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit. Gemeenten worden gemaakt door de mensen die er wonen, de organisaties die er actief zijn en het lokaal beleid.

Een lokaal integratiebeleid is er voor iedereen. Hulpmiddelen en ondersteuning voor o.a. vluchtelingen, mensen met een allochtone achtergrond of 4de-wereldgezinnen komen daarom ook consequent toe aan al deze kwetsbare doelgroepen Samen maken we onze gemeente Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda, maar al te vaak ontbreekt de...

Lees Meer ›