Affligem: immuun voor klimaatverandering?

08 Oktober 2018

Affligem: immuun voor klimaatverandering?

“Geen land is immuun voor gevolgen klimaatverandering” verklaarde ex-president Obama op de klimaattop in Parijs.  Toch schijnen de traditionele politieke spelers in Affligem te denken dat Affligem hier wél immuun voor is.   “Bij nazicht van de programma’s van de 3 traditionele partijen, wordt met vrijwel geen woord over duurzame engagementen in verband klimaatverandering gerept” merkt Dimitri Timbremont op.  Er worden inspanningen voor behoud of uitbreiding van natuur gedaan, wat prachtig is, maar een klimaatactieplan op lange termijn ontbreekt. Een écht klimaatbeleid is een hefboom voor een gezonder en menselijker Affligem.  “Alle uitdagingen voor onze gemeente, zoals mobiliteit, wonen en een sociaal en eerlijk bestuur houden verband met dit klimaatbeleid” legt Jo Lamberts uit. “Affligem hoort bij de 5 (op 65) gemeenten in Vlaams-Brabant die nog niet ingetekend hebben op het burgemeestersconvenant”, besluiten Kathleen Gies en Jeroen Trappers. “Help ons op 14 oktober mee te wegen op het beleid, want het kan echt anders: menselijker, eerlijker en gezonder.”

Onze actiepunten voor een klimaat robuust Affligem kan je nalezen op www.groenaffligem.be

Een overzicht van de lokale besturen die wel of niet intekenden op het burgemeestersconvenant kan je terugvinden op onderstaande kaart. Het burgemeestersconvenant is een engagement van een lokaal bestuur om werk te maken van een lokaal klimaatplan, in ruil voor dit engagement kan er beroep gedaan worden op heel wat ondersteuning vanuit o.a. de provincie.

Steun onze eis, teken de petitie voor een lokaal klimaatplan op: https://www.groenaffligem.be/petitie_klimaatplan

klimaatkaart Vlaams-Brabant