Bescherm het dorp Hekelgem

24 Februari 2023

Bescherm het dorp Hekelgem

“U zuigt dit uit uw duim. Er is helemaal geen “upgrade” van het dorp Hekelgem, het is maar een naamsverandering zonder impact”, aldus burgemeester Walter De Donder van Affligem.

“Groen Affligem ziet dit anders. “Hekelgem had het statuut van landelijke dorpskern. Dat is nu door de gemeente Affligem – samen met de provincie - aangepast naar ‘Hoogdynamische woonkern’. En dat kan grote gevolgen hebben”, zo benadrukt gemeenteraadslid Jo Lamberts.

“In een landelijke dorpskern is het streven naar een aanbod van kleine wooneenheden, verzameld in een verkeersluw dorpshart. Het doel is niet meer woningbouw en de nadruk ligt op het behoud van het landelijk karakter, de leefbaarheid en de woonkwaliteit”, zo legt Jo Lamberts uit.  

Daartegenover staat de  hoogdynamische woonkern of kerndorpen. Lamberts: “Kerndorpen moeten de dynamiek wonen, bedrijvigheid en voorzieningen opvangen. Hier is het doel algemene verdichting met een minimale woondichtheid van 15 woningen per hectare.” Bovenop dat alles komt er ook nog ruimte voor lokale voorzieningen. Dit zet volgens Groen Affligem het dorpse karakter van Hekelgem onder druk.

“Het is geen interpretatie van Groen Affligem dat Hekelgem nu een hoogdynamische kern is, dat staat duidelijk te lezen in de procesnota van de provincie, die openbaar te raadplegen via hun website: https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/ is”, zo legt Groen gemeenteraadslid Jo Lamberts nog uit. “Ik betreur de reactie van het gemeentebestuur, dat er niets zal veranderen. Juist omdat er een grote impact van deze beslissing kan zijn op de toekomst van het dorp Hekelgem. Daar heeft de huidige meerderheid duidelijk geen aandacht voor”.

Toekomstbeeld van een hoogdynamische woonkern (Provincie Vlaams-Brabant)

Toekomstbeeld van een landelijke dorpskern (Provincie Vlaams-Brabant)

 

“Teralfene heeft al de status van hoogdynamische woonkern en draagt tot op heden ook de titel van Kerndorp.” zegt Jo Lamberts. “De bebouwing is daar al zeer sterk verdicht. De aanwezigheid van openbaar vervoer (zoals de treinlijn tussen Aalst en Brussel) is Teralfene nu al een hoogdynamische woonkern. Voor Teralfene is er nood aan een duurzame visie om de leefbaarheid te waarborgen. Ook daar moet dringende werk van gemaakt worden”. 

Beluister de audio opname van onze vraag op Soundcloud.