Behaag je tuin, nu ook in Affligem

30 Juni 2020

Behaag je tuin, nu ook in Affligem

We doen hier graag een warme oproep om massaal aan het planten te gaan en zo samen onze gemeente wat groener te maken.

Op 3 juni stelde ons gemeenteraadslid Kathleen Gies schriftelijk de vraag waarom Affligem niet participeert aan dit mooie project. We zijn dan ook verheugd dat het bestuur onze vraag ter harte nam en besloot om aan te sluiten bij de "Behaag je tuin" actie.
Onze schriftelijke vraag:

De 5 regionale landschappen van Vlaams-Brabant organiseren een samenaankoop van inheemse hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen voor je tuin.

Inwoners krijgen de kans om aan interessante prijzen plantgoed te bestellen. De plantgoedpakketten die worden aangeboden zijn: pakketten voor en gemengde haag, heg of houtkant, hoogstam fruitbomen, inheemse hoogstambomen, wilgenpoten, klimplanten en klimaatbomen. Samengesteld uit streekeigen soorten aantrekkelijk voor vogels, bijen en vlinders.

Inwoners krijgen op die manier de kans de biodiversiteit en klimaatrobuustheid van hun eigen tuin te versterken en dit aan zeer scherpe prijzen. De gemeente Affligem participeert, volgens de meest recente beschikbare informatie, ook dit jaar niet in dit project.

  1. Is er een reden waarom Affligem niet participeert in het project: “Behaag je tuin”?
  2. Voorziet de gemeente Affligem een alternatief, gelijkwaardig aanbod (met eenzelfde aantal planten en gelijkaardige aankoopprijzen voor de inwoners)?
  3. Indien er niet meteen een alternatief aanbod wordt voorzien, kunnen we dan nu het engagement opnemen om alsnog aan te sluiten bij de samenaankoop van de provincie Vlaams-Brabant en de 5 regionale landschappen?