Karel De bisschop

Criminoloog

Vanuit zijn professionele achtergrond is Karel in het bijzonder geïnteresseerd en thuis in alles wat met mobiliteit en verkeer te maken heeft. Karel wil dan ook de nodige expertise samenbrengen om in Affligem te werken aan een vlottere en vooral veiligere mobiliteit.