30 sep 2018

Leefbaarheid Essene met GRUP Montil

Hil d’Haese: “ De gemeenteraad van 11/9 heeft het GRUP voor de Montil in Essene goedgekeurd. Vanuit Groen maken we ons vooral zorgen over de leefbaarheid van de dorpskern in Essene.“

Kathleen Gies: “De Ternatsestraat ter hoogte van de dorpskern is in Essene één van de grootste knelpunten wat betreft verkeersdoorstroming en verzadiging. Een toenemende activiteit met creatie van bijkomende verkeersbewegingen is niet wenselijk in deze zone tenzij een ontsluiting wordt voorzien die de Ternatsestraat ontlast of ingezet wordt op alternatieve vervoersvormen (een parking op afstand met pendel of lijnbus b.v.). We verzetten ons dan ook tegen een verdere uitbreiding van activiteiten die een verhoging van het aantal verkeersbewegingen met zich meebrengt.”

Hil d’Haese: “Het voorgestelde GRUP biedt niet voldoende garanties om de impact van de verhoogde verkeersdruk te beperken.”

Kathleen Gies: “Groen Affligem pleit voor een globale aanpak met een masterplan waarin we mobiliteit, wonen en milieu samen aanpakken. Op die manier willen we een duurzame langetermijnvisie.”

Alle documenten kun je raadplegen op de gemeentelijke website: http://affligem.be/Affligem/Nederlands/home/RUP-montil/page.aspx/1198. Bezorgdheden kun je schriftelijk overmaken aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – Bellestraat 99 te 1790 Affligem via een aangetekend schrijven of aan het onthaal van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.


De standpunten van Groen Affligem rond mobiliteit en leefbaarheid zijn terug te vinden op onze website www.groenaffligem.be.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.