12 Maart 2024

20.00u -
21.00u

Gemeenteraad 12/03/2024

Raadszaal Bellekoutercomplex , Belletstraat 99, 1790 Affligem

De bijzonder korte agenda van deze gemeenteraad is terug te vinden op de gemeentelijke website.

Vanuit Groen Affligem hebben laten we onderstaande vragen op de agenda zetten. Benieuwd naar de antwoorden van ons lokale bestuur? Kom dan zeker luisteren, komende dinsdag 12 maart 2024 om 20:00 uur in de raadszaal van het Bellekoutercomplex.

Heb je zelf nog vragen, bedenkingen of suggesties? Bezorg ze aan [email protected] en we gaan er verder mee aan de slag.

1. Verminking Lindebomen in de Berkenlaan

Het duidelijke advies van de milieuraad dd 30 november 2023, dat inhoudelijke de argumentatie volgt van de dienst openbare werken, ten spijt, stellen we vast dat de bedoelde Lindebomen op 6 maart 2024 fors werden teruggesnoeid tot op de stam. 

Op welke basis werd beslist om deze bomen op zo'n agressieve wijze te snoeien?

2. Vergunningsaanvraag windmolens Ten Bos

Het lokale bestuur stelde, net zoals een aantal verenigde inwoners, een advocaat aan in dit dossier.

 1. Wordt er vanuit het lokale bestuur ook bezwaar aangetekend tegen deze vergunningsaanvraag?
 2. Is er een overleg voorzien tussen beide advocaten om samen aan een sterker dossier te werken?

3. Spinnewiel

Uit het verslag van het CBS van 6/2/2024 blijkt dat de subsidie ter financiering van de Lokale Gebiedsdeal Droogte ‘Sponslandschappen als Denderpraktijk’ werd toegekend ten bedrage van € 361.000,00.

Hoe zal hier verder mee aan de slag gegaan worden? Is er al duidelijkheid op welke manier de subsidie zal gespendeerd worden?

4. Zwerfvuil

Een aantal meters en peters hebben de indruk dat de laatste weken/maanden opnieuw een toename aan zwerfvuil optreedt.

 1. Is dit enkel een gevoel of wordt dat ook bevestigd door registraties van de opruimactiviteiten en/of meldingen?
 2. Hoe frequent werden de aangekochte camera’s voor het bestrijden van zwerfvuil ingezet gedurende de voorbije 12 maanden?

5. Strategisch plan ruimte voor water

Het Ontwerp Strategisch Plan bouwt voort op het alternatief A3, met een doorkijk op lange termijn in alternatief A4, maar is verder verfijnd en uitgewerkt op basis van ontwerpend onderzoek en inzichten uit verschillende onderzoeken (samengevat in synthesesota).

Wat is de huidige stand van zaken? Is er zicht op welke impact dit plan zal hebben voor de gemeente Affligem?

6. Evaluatie vergaderingen wateroverlast

Wat is de stand van zaken wat betreft de evaluatie vergaderingen mbt de wateroverlast begin dit jaar?

Tijdens de vorige gemeenteraadszitting werden volgende data meegegeven:

 • 21/2 overleg bekkenbestuur met ook aandacht voor wateroverlast
 • 26/2 intern overleg binnen de gemeente Affligem
 • 28/2 een provinciale evaluatie met aanwezigheid van de provinciegouverneur

Uit informatie van D5 van de provinciale noodplanning blijkt dat er een provinciaal overleg is doorgegaan op maandag 5 februari, de dag voor de gemeenteraad hier eerder aangehaald. Een vergadering ter evaluatie van de provinciale fase op basis van feedback die werd bezorgd door alle betrokken diensten en besturen, inclusief het lokale bestuur van Affligem.

 • Op welke manier valt te verklaren dat dit overleg niet werd vermeld tijdens de vorige gemeenteraad?
 • Was Affligem vertegenwoordigd op dit overleg
 • Welke feedback werd door het lokale bestuur bezorgd aan de provinciale overheid?

7. Tijdelijke aanpassingen verkeersreglement

De proefperiodes voor de tijdelijke aanpassingen van het verkeersreglement ikv het circulatieplan in Essene en de heraanleg van de Fosselstraat in Hekelgem zijn inmiddels afgelopen. 

 • Wat zijn de conclusies die werden getrokken n.a.v. deze proefopstellingen?
 • Welke metingen werden nog uitgevoerd, buiten de telling op 4/8/2023 in de Fosselstraat?
 • Worden de maatregelen bevestigd en dus definitief? Wanneer wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad?