Groen Affligem vraagt eerlijke afvalophaling

15 Februari 2021

Groen Affligem vraagt eerlijke afvalophaling

Gaat de burger straks meer betalen voor de ophaling van zijn restafval? De gemeente Affligem kiest ervoor om deze vraag onbeantwoord te laten, zo blijkt uit de gemeenteraad van 9 februari 2021. Vanaf juni gaat het restafval niet langer in de gele zak maar in een container van ILVA. Alle inwoners betalen dan per ophaling van een container een vast bedrag en een kiloprijs voor het afval. En dat zal de ophaling flink duurder kunnen maken.

Groen Affligem is voorstander van de nieuwe ophaling van restafval. Het is eenvoudiger, geen gedoe meer met de gele zakken. En je kunt er ook een eerlijk systeem van maken. Dat is het volgens ons nu niet. Waarom?

  1. Affligem kiest ervoor om iedereen evenveel te laten betalen, ongeacht de grootte van je huishouden en de hoeveelheid restafval die je weggooit.
    → Groen Affligem pleit voor een systeem dat hiermee rekening houdt.
  2. De afvalophaling is jarenlang niet geïndexeerd. Inwoners hebben daardoor de indruk gekregen dat 'weggooien' goedkoop is. Vanaf juni 2021 stopt dat plotseling. En dat zal het draagvlak voor het nieuwe systeem niet groter maken.
    → Groen Affligem vraagt dat de gemeente transparant communiceert over de kostprijs van afvalophaling en meer doet om burgers te helpen bij het verminderen van hun afval.

'Burgers hebben met die containers volledig zelf in de hand hoeveel afval zij weggooien', zo laat schepen Hans Conrad weten in de gemeenteraad. ‘De gemeente doet ook al genoeg om de kostprijs te drukken.’ Conrad verwijst hier onder andere naar flankerende maatregelen voor gezinnen met kinderen en mensen met incontinentie. Die kunnen straks een jaarlijkse vergoeding van 75 euro krijgen. Groen Affligem steunt dit natuurlijk!

 

“Is het de intentie van het gemeentebestuur de overgang naar het Diftar systeem voor afvalophaling voor de burger budgetneutraal te houden?”
Bekijk hier het antwoord van schepen Cornand op de vraag van Groen Affligem. 

 

Het is ook positief dat burgers nu al de mogelijkheid hebben om meer afval in de pmd-zak te steken. Dat helpt zowel bij het beperken van de hoeveelheid restafval als het scheiden ervan. Veel mensen doen dat al en zullen vanaf juni toch meer moeten betalen voor hun restafval.

Groen Affligem stelt daarom ook voor dat de gemeente lokale handelaren stimuleert om verpakkingsvrij te verkopen. Hoe minder afval je koopt, hoe minder je moet weggooien. Simpel toch!

Wil je ook een eerlijker systeem voor afvalophaling? Post een reactie of mail naar [email protected].

Jeroen Trappers blijft dit onderwerp voor Groen Affligem opvolgen in de gemeenteraad.