Betrokken Burgers

We geloven in de kracht van participatie. Onze vorm van democratie is er een waarbij burgers tot besluiten komen op basis van informatie, overleg en uitwisseling van ideeën en argumenten.

​Groen Affligem gaat voor een warme, leefbare en gezonde gemeente waar inwoners hun goed voelen in hun vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar. Dat kan alleen door samen te werken aan een integraal lokaal beleid met inwoners, wijken, buurten, verenigingen, raden, .... En daar willen we werk van maken door zelf die participatie uit te dragen.

​In 2022 start Groen Affligem daarom met een burgerplatform. Per thema starten we een overlegplatform, een werkgroep die openstaat voor alle geïnteresseerden (ongeacht politieke overtuiging). We bespreken visies, onderwerpen, voorstellen, ... We zorgen voor een stevige onderbouwing en werken ze verder uit tot een concrete actie, een voorstel voor de gemeenteraad, een suggestie voor een adviesraad, ...

Naast het fysiek samenkomen van de werkgroepen, maken we ook op onze Facebookpagina plaats voor onze thema's. Je kan er onze groepen: "Goed in je vel"; "Goed voor de planeet" en "Goed voor elkaar" terugvinden. Alle suggesties, bedenkingen, vragen, bezorgdheden, ... kan je ook daar kwijt

Voel je je aangetrokken door een van onze thema’s en heb je zin om met ons hierover mee te denken of kom je gewoon eens luisteren? Geef ons een seintje en we nodigen je graag persoonlijk uit.

Je kan ons bereiken:

Verken onze thema's hier.