π•πžπ«π€πžπžπ«π¬π―πžπ’π₯𝐒𝐠𝐑𝐞𝐒𝐝 𝐯𝐫𝐚𝐚𝐠𝐭 𝐨𝐦 𝐬𝐭𝐞𝐫𝐀 π›πžπ₯𝐞𝐒𝐝

17 Mei 2021

π•πžπ«π€πžπžπ«π¬π―πžπ’π₯𝐒𝐠𝐑𝐞𝐒𝐝 𝐯𝐫𝐚𝐚𝐠𝐭 𝐨𝐦 𝐬𝐭𝐞𝐫𝐀 π›πžπ₯𝐞𝐒𝐝

Het Affligems Verkeers- en Mobiliteitsforum (AVM) start voorlopig nog niet. β€œDe coronamaatregelen laten niet toe om een adviesraad te laten samenkomen”, stelt burgemeester Walter De Donder op de gemeenteraad van 27 april. Het forum heeft als doel de uitwerking van een goede - verkeersveilige - mobiliteit binnen de gemeente voor alle weggebruikers. Ruim een jaar geleden, op de gemeenteraad van 14 april 2020, zijn de leden van het AVM geselecteerd. Β 

Groen Affligem is vragende partij om een sterk beleid te voeren rond verkeersveiligheid. Net daarom moet het forum zo snel mogelijk aan de slag. De stelling van burgemeester De Donder: β€œWe kunnen geen adviezen voorleggen aan een adviesraad die nog niet is opgericht”, is dus niet helemaal correct. Het forum is opgericht maar nooit gestart.


Groen gemeenteraadslid Jeroen Trappers vindt dit opmerkelijk: β€œEr zijn voldoende middelen om digitaal samen te komen en ook tijdens de zomer van 2020 waren de maatregelen minder streng.” Op de vraag van Jeroen aan de burgemeester: β€œZijn de leden van het forum al bevraagd?”, luidt het antwoord: β€œNeen, er is geen formele bevraging gebeurd.”

De voorkeur van het college gaat naar een fysieke opstartvergadering van het Affligems Verkeers- en MobiliteitsForum. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) laat volgens Jeroen zien dat het ook anders kan: β€œDie vergadert al geruime tijd digitaal en brengen hun adviezen uit. We begrijpen dat digitaal samenkomen niet de voorkeur heeft, maar dat inroepen als argument om geen adviezen te vragen rond belangrijke thema’s als mobiliteit is voor ons onaanvaardbaar.”

Jeroen vult verder aan dat het zo lijkt alsof het voor de gemeente geen prioriteit is om een adviesraad actief te gebruiken. β€œWe roepen het bestuur op om de leden van het AVM actief te contacteren en zo snel mogelijk een opstartvergadering te faciliteren, indien nodig digitaal.”

Meer informatie? Lees het artikel in HLN.be.